Selecteer een pagina

26 oktober 2019 18:30 - 22:30

De Gouden Nacht in gemeente Medemblik vindt plaats op 26 oktober. Ook in Twisk zijn er diverse activiteiten, toneel in de Melchiorhoeve, muziek in theaterkerk Hemels en wandelingen met de Nachtwaker.

De wandelingen worden mede georganiseerd door de Gidsengroep van Twisk. Vertrekpunt is de Twisker Vermaning, Dorpsweg 149. Starttijden zijn om 18.30, 19.30, 20.30 en 21.30. De wandeling duurt 35 à 40 minuten. Opgeven voor de wandeling via Tineke Voswijk; 0227-543435.

De gouden eeuw is aan Twisk niet voorbij gegaan…
Eigenlijk begon het al in de zestiger jaren van de eeuw ervoor. Tijdens de mis had de pastoor plotseling gezegd “God ist alleen”. Hij had dat vast al vooraf besproken met de schout, schepenen en de anderen van de “upper ten”(eigenlijk waren het er 15, de rijkste boeren van het dorp die in het vroedschap zaten). Plotseling waren we allemaal gereformeerd. Nou niet allemaal. Er was een groep die al jaren niet meer naar de mis kwam. Ze hadden zich laten “wederdopen”. En er kwamen steeds meer wederdopers in Twisk wonen. Wij vonden het prima, zolang we maar geen last van ze hadden. Spanje was onze vijand. De oorlog duurde al bijna 40 jaar en als je het mij vraagt kan het nog wel 40 jaar gaan duren. Er waren ook mensen die Twisk verlieten. Zoals bijv. Pieter Willemszoon Coen. Hij verdiende zijn brood in de handel en scheepvaart en zag meer mogelijkheden voor zijn nering in Hoorn. Hun zoon Jan kon goed leren, is later ook ergens in Indië directeur geworden van een multinational. Ze zeggen weleens dat er zonder Coen geen Gouden Eeuw zou zijn geweest. Toch was hij geen aardige jongen. Moeilijk en rechtlijnig karakter. De meest kernachtige beschrijving van hem komt misschien wel van Conrad Busken Huet (1826-1886). Hij schreef: “Coen was koopman, diplomaat, wetgever, generaal en stedehouder, maar het lot misgunde hem zich ook een mens te tonen”.
Ondertussen ging het in de veeteelt, waar de meeste Twiskers hun brood in verdienden, heel erg goed. Zo goed zelfs dat we ……..  Weet je wat, loop de gouden avond een stukje met me mee door Twisk, dan vertel ik je er alles over. We starten bij de wederdopers, die in de 19e eeuw door de Medemblikker stadsbouwmeester een prachtige Vermaning lieten bouwen. Het mocht toen. En we eindigen de wandeling bij het huis van de familie Coen.