Selecteer een pagina

26 september 2019 19:30 - 20:15

Jaarvergadering

De jaarlijkse vergadering met daarin de evaluatie van het afgelopen jaar, de agenda voor het komende jaar, het actuele ledenaantal en de financien. De stukken liggen een half uur van te voren ter inzage.

Dit jaar is Nel Kay aftredend. Zij is niet herkiesbaar en neemt afscheid. Marga Ham is ook aftredend, maar wel herkiesbaar.

De jaarvergadering is alleen voor leden. Graag ontvangen wij uw opgave via de mail: reserveren@nuttwisk.nl