Selecteer een pagina

Lidmaatschap

Door uw lidmaatschap houdt u ’t NUT Twisk in stand. Zo kunnen we evenementen blijven organiseren en zorgen dat verenigingen die uit ’t NUT zijn voortgekomen, ook blijven bestaan. Bovendien heeft u met uw lidmaatschap vrij entree tot een aantal activiteiten. Voor andere activiteiten betaalt u een bijdrage. 

Informatie

Het NUT Twisk hoort bij het landelijke ‘Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen’. Dit is een mensgerichte organisatie, die door het organiseren van activiteiten de deelname van alle burgers tot maatschappelijke activiteiten wil bevorderen. Het Nut streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte. Meer weten over het Landelijke Nut? Klik dan hier